© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Hospodárska rada farnosti:  členovia od 03.12.2023:    Eva Kleinová  Ondrej Horník Miroslav Pekarčík Peter Lorenčík Ján Regeš Stanovy hospodárskej rady farnosti Farská pastoračná rada:  členovia od 24.10.2021: Katarína Dubcová Viera Precáková Peter Fábry Jozef Blcha Mária Horníková Anna Horníková Stanovy farskej pastoračnej rady Hospodárska rada farnosti / Farská pastoračná rada _________________________________________________________________________________________________________________________