© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Bolo 3.júna 2004, keď sa v Huncovciach narodilo eRko. V tento deň našu farnosť navštívili deti a mládež zo Starej Ľubovne, aby nám predstavili činnosť, myšlienky, život - štýl eRka a eRkárov. Vďaka obete a horlivosti Eleny Kurucovej a jej spolupracovníkov eRko rozbehlo svoju činnosť okamžite aj v našej farnosti. Rýchlo sme si osvojili naše spoločné motto: “Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí”. Naším štýlom je mať rád a podľa vonkajších a vnútorných princípov eRka, s požehnaním nášho nebeského Ocka budujeme spoločne živú vieru, úctu k životu, rozvíjame otvorené spoločenstvo, chceme slúžiť s radosťou a žijeme zodpovednosťou a dôverou. V súčasnosti je nás 30 zaregistrovaných členov eRka v Huncovciach, z čoho sme 5 aktívni  animátori. A to:   Veronika Talafová, Viktória Ružbaská, Miriam Vinceková, Simona Pekarčíková a Andrea Koščáková. Pravidelne mávame stretká v malých skupinkách - spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme  odpovede na otázky, ktoré nás trápia. Uskutočňujeme aj výlety, karnevaly, plesy a tábory. Pre animátorov stredisko eRka pripravuje rôzne kurzy, workshopy, semináre, na ktorých sa zúčastňuje, čerpáme námety a rovnako sa  inšpirujeme fungovaním eRka v iných farnostiach. Medzi pravidelné akcie patrí aj Dobrá novina, ktorú  uskutočňujeme vždy v decembri. Koleda a zvestovanie narodenie sa Ježiška je spojená so zbierkou pre potreby  núdznych v krajinách tretieho sveta. Všetky akcie a stretká nám pomáhajú budovať spoločenstvo, uprostred ktorého je sám živý Boh. eRko sa stalo  našou druhou rodinnou, ktorá s láskou a radosťou príjme každého nového člena. :-) Pozrite si aj naše fotky vo Fotogalérii eRko _________________________________________________________________________________________________________________________