© Farnosť Huncovce, 2016    Designed for resolution 1024 x 768    webmaster Podporte nás _________________________________________________________________________________________________________________________  Prosíme o podporu na reštaurovanie hlavného oltára kostola Sv. Kríža v Huncovciach. Naše číslo účtu:     SK69 0900 0000 0000 9327 5707